Loading...
Ajankohtaista

Kokoomuksen Puoluekokous Kalajoki 10. – 12.6.2022

Puheenjohtaja Petteri Orpo avasi kokouksen ja tervehdykset kokoukselle esittivät mm. Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari, Ukrainan Suomen suurlähettiläs Olga Dibrova sekä videtervehdyksenä EU:n parlamentin puheenjohtaja Roberta Metsola.

Puoluekokous hyväksyi ‘Suomi oikealle raiteelle’ -ohjelman. Ohjelma kuvaa kokoomuksen tavoitteita 2030-luvulle.

Ohjelma korostaa turvallisuutta, talouskasvun luomista Suomeen ja velkaantumisen lopettamista.

Ohjelmassa on viisi pääteemaa.

  1. Turvallisuus on kaiken hyvinvoinnin perusta.
  2. Työ tuo henkistä ja taloudellista hyvinvointia.
  3. Halu oppia on mielenkiintoisen elämän perusedellytys.
  4. Toimiva turvaverkko palvelee, kannustaa ja huolehtii, ei lamaannuta.
  5. Talous kasvaa ja päästöt laskevat, velaksi eläminen loppuu.

Ohjelma on jatkoa vuonna 2020 hyväksytylle tavoiteohjelmalle, ja se rakentaa pohjaa puolueen eduskuntavaalikampanjalle. Ohjelma tarjoaa tiiviin vision siitä, miten Suomen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus voidaan kestävällä tavalla turvata. Ohjelmatyötä jatketaan eduskuntavaaliohjelmalle ja hallitusohjelmatavoitteilla. https://www.kokoomus.fi/suomi-oikealle-raiteelle/

Puoluekokouksessa valittiin puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo jatkamaan puheenjohtajana ilman vastaehdokasta.

Varapuheenjohtajiksi valittiin edellisen kauden varapuheenjohtajat Antti Häkkänen (609 ääntä), Elina Valtonen (574 ääntä) ja Anna-Kaisa Ikonen (568 ääntä). Neljäs varapuheenjohtajaehdokas Mia Laiho (321 ääntä) ei tullut valituksi..

Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin niin ikään edellisen kauden puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto.

Helsingin kokoomuksesta puoluevaltuustoon vhttps://www.kokoomus.fi/wp-content/uploads/2022/06/2022-puoluekokouksessa-hyvaksytyt-aloitteet-ja-lausumat.pdfalittiin Lotta Aarto (varajäsen Mikko Kivenne), Sanna-Maria Pakkanen (varajäsen Nina Virto-Väisänen), Maria Miala (varajäsen Tella Soini), Kati Martinson (varajäsen Maarit Toveri), Juha Hakola (varajäsen Jenni Pajunen), Janne Hälinen (varajäsen Tapio Mustonen), Kirsi Sharma (varajäsen Perttu Hillman).

Ruoluekokouksessa käsiteltiin yhteensä 240 aloitetta. Nuorisojärjestöt olivat erityisen aktiivisia aloitteiden tekijöitä.

Hyväksytyt puoluekokousaloitteet

https://www.kokoomus.fi/wp-content/uploads/2022/06/2022-puoluekokouksessa-hyvaksytyt-aloitteet-ja-lausumat.pdf