Loading...
Ajankohtaista

Totuuden vääristelyä vai kansalaisten medialukutaidottomuutta

Posti on ollut syksyn kestosuosikki erilaisten ongelmien uutisoinnissa. Johdon palkkaus, työehtosopimusjärjestelyt ja -neuvottelut ja neuvotteluiden vauhditus- ja tukilakot ratkaisujen painostuskeinoina saivat mittasuhteet joiden oikeutusta niiden aiheuttamiin ongelmiin suhteutettuna on useiden hankala ymmärtää ja joiden taustat olisi mielenkiintoista saada julkisiksi.

Aiheeseen liittyvä uutisointi on ollut eri osapuolten ja asiantuntijoiden, sekä myös osin uutistoimittajien yksittäisiin asioihin ja tapahtumiin pureutuvaa näkemysten ja kannanottojen esille tuomista samalla kun neutraali asioiden taustoittaminen on jäänyt esille tuomatta. vrt. vaikka johdon palkkauksen ja palkkioiden suuruus versus postilaisten palkkaus- ja työehtojen joustavuusjärjestelyt uutisoinnin keskipisteinä ilman asioiden taustojen käsittelyä.

Sipilän hallituksen aikana asetetut tavoitteet Postin liiketoiminnan kehittämiseksi ovat toimineet Postin hallituksen ja Postin toimivan johdon välillä solmituille tavoitteille ja korvauksille tavoitteiden saavuttamisesta. Rinteen hallituksen omistajaohjauksen ideologiset tavoitteet poikkeavat edeltäjänsä tavoitteista ja hallitus pääministerin ja omistajaohjauksesta vastaavan ministerin toimesta syyllistivät syntyneiden vastakkaiasetteluiden aiheuttajiksi Postin johdon jonka palkkiotasot viestitettiin täysin kohtuuttomiksi tilanteessa jossa henkilöstöltä vaaditaan joustamista työehdoissa ja palkkausjärjestelmissä ja jonka tavoitteeksi oli asetettu Postin saaminen iskukykyiseen kuntoon tulevaisuuden muutosten vastaanottamiseksi ja mahdolliseen pörssiin viemiseksi.

Olisikohan niin että Postin johto oli toteuttanut omistajaohjauksen asettamia tavoitteita poikkeuksellisen hyvin kun oli päässyt uutisoidun mukaisiin palkkiotasoihin.

Syyllisten etsiminen Rinteen hallituksen syliin ohjautuneesta SDP:lle ongelmallissta työehtojärjestelyriidasta alkoi. Ongelman ydin oli siinä että SDP lähti hallituksen muiden puolueiden kanssa sopimatta aktiiviseksi osapuoleksi työmarkkinariidassa ja joutui valitsemaan kenen puolelle riidassa asettuvat; omistajan vai työntekijöiden. Valinta oli asettua työntekijöiden tueksi ja oli aika uhrata Posti Groupin toimitusjohtaja Heikki Malinen.

Vastakkainasettelutilanteen eskaloituessa edelleen Postin toimivan johdon syyllistäminen vaihtui Postin hallituksen syyllistämiseksi salassa ja omistajaohjauksen tietämättä valmistelluista ja toteutetuista päätöksistä Postin ja Postin tytäryhtiö Postipalvelut Oy:n työnjaosta, henkilöstön siirroista ja noudatettavista työehtosopimuksista.

Ministeri Paatero ilmoitti että ei ole ollut riittävästi informoitu muutostilanteesta ja pääministeri Rinne varmisti meille kaikille uutisoituna eduskunnan ministerilehteriltä että omistajaohjaus ja ministeri Paatero ovat toimineet niin kuin pitää ja ongelmat ovat Postin hallituksen toiminnassa.
Ministereiden suulla kerrottiin myös että ovat tietämättömiä siitä kuka teki esityksen neljän koplan sovitteluryhmän perustamisesta pattitilanteeseen ajautuneiden Paltan ja Paun työehtoneuvottelutilanteen solmujen aukaisemiseksi.

Totuus alkaa pikkuhiljaa selvitä eri toimijoiden esiintulojen ja asioita selvittäneiden toimittajien toimesta. Se onkin ihan erilainen kuin mitä pääministeri Rinne ja ministeri Paatero ovat aikaisemmissa lausunnoissaan esittäneet.

Ministeri Paatero on ollut hyvin informoituna Postin muutoksista ja pääministeri Rinne oli itse aloitteellinen ja esittänyt neljän koplan perustamista. Nyt uudeksi syntipukiksi pääministeri osoittikin ministeri Paateron joka ei Rinteen mukaan ollut noudattanut pääministerin antamia ohjeita riittävästi. Oli aika uhrata ministeri Paatero.

Olisikohan ollut niin että ministeri Paatero ei olisi saanut pääministeriltä tuen lisäksi myös ohjeistusta siitä mitä asioita tuodaan esille ja miten. Tuskin. Rinteen taustoja tarkasteltaessa kun löytyy lukuisia väärinkäytöksiä ja muunnellun totuuden tilanteita joiden perusteella tuntuu vähintäänkin ilmeiseltä että pääministeri Rinteen aikaisempien harmailla alueilla toimiminen ja harmaiden alueiden ylittäminen epärehellisen toiminnan puolelle omien tavoitteiden saavuttamiseksi on myös pääministerin tehtävää hoidettaessa tapa toimia, vrt. esim:

Sakko laittomien lakkojen toistuvista käynnistämisistä
Rinne määrättiin sakkorangaistukseen ja oikeudenkäyntikulujen korvaukseen oikeuskuluista vuosien 2009-2010 laittomista lakoista. Yritysten mukaan ilman varoitusaikaa alkaneet lakot olivat aiheuttaneet niille kohtuuttomia menetyksiä. Suomessa kohtuullinen lakosta ilmoittamisraja on määritelty kahdeksi viikoksi, Rinteen lakoissa ilmoitus annettiin usein vain yhden päivän varoitusajalla. Työtuomioistuin ei pysty laittomia pistelakkoja estämään, koska se voi määrätä vain muutaman tuhannen euron sakot. Siis tarkoitus oli vahingoittaa lakko-oikeutta kyseisellä tavalla käyttäen mahdollisimman paljon kohteena olevia yrityksiä.

Pörssiyrityksen sisäpiiritietojen väärinkäyttö
Helmikuussa 2009 Antti Rinne sai finanssivalvonnalta moitteet siitä, että hän oli ilmaissut puhelinkeskusteluissa sisäpiiritietoa laittomasti. Rinne kertoi UPM:n ay-johtajille ilmoittamia luottamuksellisia tietoja paperitehtaiden sulkemisista jo ennen tuntia myöhemmin lähetettyä UPM:n pörssitiedotetta.

Matkalaskuepäselvyydet
Rinne joutui lähtemään AKT:n lakimiehen paikalta vuonna 1996 tehtyään samoja matkalaskuja kahteen kertaan. Asia hoidettiin hiljaisuudessa ja Rinteen ay-ura keskeytyi vuoksiksi.

Taloyhtiön talousepäselvyydet
Vuosina 1995-96 Rinne joutui maksamaan entiselle taloyhtiölleen 25 000 markan vahingonkorvaukset. Isännöidessään taloyhtiötä Rinne maksoi taloyhtiön rahoilla omat puhelinlaskunsa, ei toimittanut lainkaan vuoden 1991 tositteita, piti taloyhtiön rahaliikenteestä kirjaa puutteellisesti ja aiheutti yhtiölle taloudellisia vahinkoja.

Hallitus toteuttaa nyt ideologisia tavoitteitaan tavalla joka on omiaan kyseenalaistamaan parlamentaarisen demokratian perusarvoja, avoimuutta ja rehellisyyttä.

Kansalaisten medialukutaito ei kehittyneimmilläänkään kykene tuottamaan tasapuolista ja totuudenmukaista kuvaa politiikan tapahtumista jos poliittisten päättäjien julki lausuma tieto sisältää vain osatotuuksia tai peräti vääristeltyä tietoa oman pesän puhdistamiseksi ja tehtyjen toimenpiteiden oikeuttamiseksi.

Hyökkäys on paras puolustus, niin kuin tässäkin tapauksessa on nähty. Onnistuuko hyökkäys, uhrataanko seuraavaksi joku omistajaohjauksen virkamiehistä vai Postin hallitus vai onko uskottavuus mennyt nykyiseen hallitukseen muuallakin kuin oppositiossa.

Lisää aiheesta:
https://liberalismi.net/wiki/Antti_Rinne ks. lisäksi artikkelin viittaukset
https://yle.fi/uutiset/3-10564823