Loading...
Ajankohtaista

Valtuustoaloite ydinvoiman käytöstä kaukolämmön tuotannossa Helsingissä

Aloite 15.11.2017

Ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan tehokkaita keinoja. Viime aikoina maailman lämpötila ja jään
määrän vähäisyys ovat jatkaneet ennätysten sarjaa. Suomen päästöjen kehitys ei ole mennyt oikeaan
suuntaan: Vuonna 2016 Suomen päästöt kasvoivat EU:ssa eniten (1). Myös Helsingin päästöt kasvoivat
Helenin ollessa maan toiseksi suurin hiilidioksidipäästöjen tuottaja. (1,2)
Helsingin kaikista hiilidioksidipäästöistä – liikenne, asuminen ja teollisuus mukaan lukien – yli puolet
tulee kaukolämmön tuotannosta, joka tapahtuu suurelta osin kivihiilellä. Koko pääkaupunkiseudulla
kaukolämpö tuotti 45% kasvihuonepäästöistä. (2,3)
Kivihiilen korvaaminen on osoittautumassa vaikeaksi. Esimerkiksi suunnitellut pellettilaitokset ovat ongelmallisia
metsäluonnon kannalta, ja tutkijat ovat huolestuneita niiden tehokkuudesta ilmastonmuutoksen
hillinnässä. (4)
Kaukolämmön tuotantoon löytyy myös nykyisestä ilmastostrategiasta puuttuva vähäpäästöinen vaihtoehto:
ydinvoima. Kaukolämpöä voitaisiin tuottaa esimerkiksi Loviisan tai Inkoon voimalaitosalueilla
(5). Ydinvoimatekniikka kehittyy, ja uuden sukupolven sarjatuotetut pienoisreaktorit ovat lähtökohdiltaan
Olkiluoto 3:n kaltaisen massiivisen prototyyppilaitoksen vastakohta. Reaktorit kuljetetaan tehtaalta
voimalaan valmiina, jolloin rakentaminen on nopeaa. Ne voivat olla myös passiivisesti turvallisia, eli
kaikkien turvajärjestelmien pettäessä reaktori vain sammuu itsestään.
Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että kaupunki tekee selvityksen käytännön mahdollisuuksista
kaukolämmön tuotantoon ydinvoimalla Helsingin alueen tarpeisiin.
Petrus Pennanen
Atte Harjanne
Atte Kaleva
Lisätietoja:
1) Suomen päästöjen kehitys viime vuonna:
http://www.tekniikkatalous.fi/kaikki_uutiset/suomen-paastot-kasvoivat-eu-ssa-eniten-kivihiilen-roima-
kaytto-kostautui-tilastoissa-6647961
2) Pääkaupungiseudun ja Helsingin kasvihuonepäästöjen koostumus ja kehitys:
https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmastonmuutos/hillinta/seuranta/Sivut/Paastot.aspx
3) Pääkaupunkiseudun ilmastopäästöjen hyvä kehitys hyytyi viime vuonna:
http://www.energiatalous.fi/?p=1592
4) Tutkijoiden kannanotto puun hakkuiden lisäämisen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ja metsäluontoon:
https://yle.fi/uutiset/3-9628582
5) VTT:n tuore tieteellinen tutkimus ydinkaukolämmön tuotannosta Loviisassa:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421517302501