Loading...
Kokoomuskynät

Hoitohenkilöstön riittävyyden kahdet kasvot

Kunnallisalan kehittämissäätiö selvitytti professoreilla Erkki Vauramo ja Olli-Pekka Ryynänen Suomen terveydenhoidon henkilömitoitusta. Raportin perusteella Suomessa on esimerkiksi  hoitajia kolmanneksi eniten OECD 36:sta maasta. Johtopäätöksenä resurssi- ja kiireongelmat ovat seurausta hoitojärjestelmän organisoinnin ja johtamisen puutteellisesta tasosta.

Mielenkiintoista havaita että julkisessa tai eduskunnan terveydenhoidon kehittämiskeskusteluissa ei ole referoita kansainvälistä statistiikkaa henkilöstöresurssien määristä vaan ongelmana pidetään yleisesti resurssien puutetta.

Lue koko artikkeli: https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006641314.html