Loading...
Ajankohtaista

Puoluekokous 2020 Tavoiteohjelma

Tiivistemä puoluekokouksen K62020 tavoiteohjelmasta

K1: Korona

 • Kriisistä elpyminen ja muuttuneeseen maailmaan sopeutuminen ovat mahdollisuus rakentaa tulevaisuutta uudella tavalla.
 • Sen sijaan, että jälleenrakennamme vanhaa miten tekisimme asiat siten että se vahvistaa ja vie meitä eteenpäin uudenlaisessa maailmassa.
 • Korona ei ole syy haudata visiota paremmasta Suomesta ja paremmasta elämästä.

K2: 1. Kestävä kehitys, Ekologinen kestävyys

 • Kieltämisen, käskemisen ja syyllistämisen sijaan järkevät valinnat palkitseviksi.
 • Pienydinvoimalaitosten rakentaminen lainsäädännöllisesti mahdolliseksi.
 • Lopetamme turpeen merkittävän energiakäytön vuoteen 2032 mennessä.
 • Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn määrien kasvattaminen suurten kaupunkiseutujen liikenteessä.

K2: 2. Kestävä kehitys, Sosiaalinen kestävyys

 • Palveluita on kehitettävä ihmisen näkökulmasta
 • Kiristämme hoitotakuuta, parannamme hoiva-alan työoloja ja lisäämme koulutusmääriä.
 • Lastensuojelun, perheiden kotipalvelun ja perhesosiaalityön resurssien kehitys.
 • Uudistamme vanhuspalvelut.

K2: 3. Kestävä kehitys, Yhteiskunnallinen kehitys

 • Turvallisuus ja tasa-arvo ovat meille kestävän yhteiskunnan perusta.
 • Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret löydetään ja saatetaan ajoissa tukitoimien piiriin.
 • Poliisien määrän nostaminen 8000 henkilötyövuoteen.
 • Uhrin aseman nostaminen kriminaalipolitiikassa etusijalle.

3: Koulutus

 • Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla sellainen näkymä tulevaisuuteen, että omalla toiminnalla on mahdollista tavoitella vaikka maailman huippua.
 • Neuvolapalveluja ja perhevapaauudistuksen toteuttaminen.
 • Korkeakoulujen taloudellisen itsenäisyyden vahvistaminen.
 • Tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiorahoituksen nostamine 4 prosenttiin bkt:sta.

K4: Kasvu

 • Työn teettämisen ja vastaanottamisen pitää aina olla kannattavaa.
 • Paikallisen sopiminen työehdoista ja palkoista mahdolliseksi myös järjestäytymättömissä yrityksissä.
 • Palkitsemaan työn vastaanottamisesta.
 • Kansankapitalismia laajentamalla osakesäästötilin käyttöalaa.

K5: Kansainvälisyys

 • Suomen on oltava maa, johon halutaan tulla rakentamaan parempaa elämää opiskelemalla, työllä ja yrittämällä.
 • Yhtenäisen ja vahvan Euroopan unionin kehityksen tukeminen.
 • Kansainvälisen rekrytoinnin ohjelma koulutetuille ihmisille valtiovallan ja yritysten yhteishankkeena.
 • Naisten ja tyttöjen aseman ja koulutuksen vahvistamiseen.

K6: Kaupungistuminen

 • Uskomme elinvoimaisten kaupunkien lisäävän koko Suomen menestystä.
 • Vahvistamme kaupunkien roolia elinvoiman ja kilpailukyvyn vauhdittajina.
 • Kaupunkikeskusten välisien nopeiden junayhteyksien kehittäminen.
 • Asuntojen hintakehityksen kurissa pitäminen turvaamalla riittävän tontti- ja asuntotarjonta.
 • Yhteiskäyttöautojen, itseohjautuvien autojen ja kaupunkipyörien käytön lisääminen.

Linkki K62020 tavoitesivulle: https://www.kokoomus.fi/kokoomus-k62020/